اجرای سقف کاذب  با استفاده از شیشه های طرحدار

 
این پروژه اجرای سقفهای کاذب شیشه ای بود که در سرویس بهداشتی قرار داشتند . در بسیاری از سقفهای کاذب عبور تاسیسات و همچنین نیاز به دسترسی به این بخش این نیاز را ایجاد می کند که از متریالی زیبا برای این قسمت استفاده شود که در عین حال نور را نیز عبور دهد .
شیشه های استفاده شده در این کار , با استفاده از تکنیک اسید واش و رنگ طراحی و ساخته شده اند و همگی سکوریت و ایمن بوده اند . فریم این کار از جنس استیل کار شده است .

در قسمت مرکزی یکی از سرویسها , استین گلاس و در دیگری کار دکوپاژ عکس پشت شیشه اجرا شده است .

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


گنبد شیشه ای


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


سقف کاذب شیشه ای


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


ساخت شیشه درب ورودی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


پلکسی طرحدار سقف کاذب


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل