اجرای سقف کاذب  با استفاده از شیشه های طرحدار

 
این پروژه اجرای سقفهای کاذب شیشه ای بود که در سرویس بهداشتی قرار داشتند . در بسیاری از سقفهای کاذب عبور تاسیسات و همچنین نیاز به دسترسی به این بخش این نیاز را ایجاد می کند که از متریالی زیبا برای این قسمت استفاده شود که در عین حال نور را نیز عبور دهد .
شیشه های استفاده شده در این کار , با استفاده از تکنیک اسید واش و رنگ طراحی و ساخته شده اند و همگی سکوریت و ایمن بوده اند . فریم این کار از جنس استیل کار شده است .

در قسمت مرکزی یکی از سرویسها , استین گلاس و در دیگری کار دکوپاژ عکس پشت شیشه اجرا شده است .

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه های انجام شده


گنبد شیشه ای


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


سقف کاذب شیشه ای


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


ساخت شیشه درب ورودی


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


پلکسی طرحدار سقف کاذب


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل