نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب

کد محصول : P10

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   100*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال لعابدار طرح پرنده

کد محصول :P11

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   40*80    سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته با لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح انتزاعی شومینه

کد محصول : P12

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  200*180 سانتیمتر

نقش برجسته سفالی ساخته شده با دست نصب شده بر روی دیوار بالای شومینه

 

موارد کاربرد : تزیینات دیوار بالایی شومینه و باربیکیو  و فضاهای دکوراتیو منزل

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح برگ و بامبو

کد محصول : P13

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  100*140 سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح خط

کد محصول : P14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 100*60    سانتیمتر

تابلو سفالی  نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح گله اسب

کد محصول : P15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   70*90  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب انتزاعی

کد محصول : P16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   50*60   سانتیمتر

تابلوی سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : نقش برجسته سفال لعابدار طرح گل و مرغ

کد محصول : P17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 40*60   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست و لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح سر اسب

کد محصول : P18

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  100*120 سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال

کد محصول : P19

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   70*90   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شدهبا تکنیک دست و قالب

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شاهنامه

کد محصول : P20

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  150*200  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح غزال

کد محصول : P21

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   120*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شیر بالدار

کد محصول : P22

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   120*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                        

 

معرق شیشه :: استین گلاس


پنجره های دکوراتیو منقوش


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


شیشه های دکوراتیو پنجره


هنر پتینه کاری


ظروف و تزیینات سفالین


آموزش ایراچی


محصول - شیشه تزیینی پنجره


آموزش استین گلاس در 10 گام


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


آموزش فیوز گلاس


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


شیشه رنگی ما بین کابینت


پروژه های انجام شده


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


جعبه شیشه ای تیفانی


فروش کوره پخت سفال


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


پلکسی طرحدار سقف کاذب


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


ابزار و مواد فیوز گلاس


تابلو های شیشه ای چند لته


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


آینه ونیزی


آینه تراشدار دیواری


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


آینه آنتیک و کهنه کاری


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


بلوک شیشه ای


آموزش کاشی شکسته


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


کاشی شیشه ای طلا


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


انواع کوره


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


گنبد شیشه ای


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


اجرای کاشی سرامیک شکسته


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


فروش چرخ سفا لگری


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


آموزش کهنه کاری آینه


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


گنبد شیشه ای تیفانی


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


شیشه تیفانی


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


شیشه درب ورودی


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


معماری داخلی


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


بازسازی ساختمان


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


اجرای لوگو با کاشی شکسته


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


خط سیر در طراحی رستوران


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


طراحی سرویس بهداشتی


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


ساخت تابلو تیفانی


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


مرمت آباژور تیفانیآموزش ساخت آباژور تیفانیساخت آینه های آنتیک


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


دکوراسیون شیشه های خم


پنجره و دربهای ارسی


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


آینه طرحدار (طرح گل)


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


آینه های ترکیب بندی


کاربرد شیشه خم در ساختمان


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


نقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


آینه خانه بندی


آموزش ساخت جعبه تیفانیآموزش ساخت شیشه تزیینی دربآموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


ساخت استخرهای شیشه ای


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد - بانک رسالت


آینه های حجمی


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


محصول - آینه ونیزی


The first stained glass dome was made in Iran


آینه لوکس و دکوراتیو


Stained glass dome making


پکیج آینه


ilk etsin gelas kubbesi İran"da yapılmış


گنبد شیشه ای


Esteyn Gelas camlı kubbesi yapımı


سقف کاذب شیشه ای


Glassy dome


ساخت شیشه درب ورودی


Tiffany glassy dome


شیشه درب کابینت


Tiffany glass dome building (stained glass)- Niyavaran project


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


Implementing stained glass dome in oval form


کابینت آشپزخانه


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)


کابینت لوکس آشپزخانه


Characteristics of furnace for earthenware cooking. pottery kline


محصول - شیشه تزیینی درب


Characteristics of electrical furnace of fuse glass


شیشه درب کابینت


Building tiffany-stained glass dome (residential project-Birjand)


دربهای شیشه ای تیفانی


Building tiffany glass dome (stained glass) –Zaafaraniyeh


کاشی شیشه ای طرحدار


Building colored stained glass dome (Manzariyeh project)


پنجره های دکوراتیو


Building decorative glassy bright ceiling (by tiffany art-stained glass technique)