نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب

کد محصول : P10

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   100*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال لعابدار طرح پرنده

کد محصول :P11

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   40*80    سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته با لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح انتزاعی شومینه

کد محصول : P12

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  200*180 سانتیمتر

نقش برجسته سفالی ساخته شده با دست نصب شده بر روی دیوار بالای شومینه

 

موارد کاربرد : تزیینات دیوار بالایی شومینه و باربیکیو  و فضاهای دکوراتیو منزل

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح برگ و بامبو

کد محصول : P13

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  100*140 سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح خط

کد محصول : P14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 100*60    سانتیمتر

تابلو سفالی  نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح گله اسب

کد محصول : P15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   70*90  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب انتزاعی

کد محصول : P16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   50*60   سانتیمتر

تابلوی سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : نقش برجسته سفال لعابدار طرح گل و مرغ

کد محصول : P17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 40*60   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست و لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح سر اسب

کد محصول : P18

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  100*120 سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال

کد محصول : P19

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   70*90   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شدهبا تکنیک دست و قالب

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شاهنامه

کد محصول : P20

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  150*200  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح غزال

کد محصول : P21

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   120*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شیر بالدار

کد محصول : P22

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   120*80  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

 

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و ... .

زمان سفارش : 20 روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

                                        

 

معرق شیشه :: استین گلاس


کابینت لوکس آشپزخانه


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


محصول - شیشه تزیینی درب


هنر پتینه کاری


شیشه درب کابینت


آموزش ایراچی


دربهای شیشه ای تیفانی


آموزش استین گلاس در 10 گام


کاشی شیشه ای طرحدار


آموزش فیوز گلاس


پنجره های دکوراتیو


اولین گنبد استین گلاس در ایران ساخته شد


پنجره های دکوراتیو منقوش


پروژه های انجام شده


شیشه های دکوراتیو پنجره


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


ظروف و تزیینات سفالین


فروش کوره پخت سفال


محصول - شیشه تزیینی پنجره


پروژه دیوار ورودی استخر , اجرا شده با کاشیهای شیشه ای


اجرای آینه تراشدار بر روی دیوار - پروژه فرمانیه


نیم ست ( مبل ) بسیار لوکس شطرنج و تخته نرد


نصب آینه طرحدار بر روی دیوار - پروژه نیاوران


تابلو های شیشه ای چند لته


شیشه رنگی ما بین کابینت


آینه ونیزی


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس


جعبه شیشه ای تیفانی


دکوراسیون طلا ، طلا کاری


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


اجرای آینه تراش خرده برنز روی دیوار به همراه قاب - پروژه خیابان یاسر


پلکسی طرحدار سقف کاذب


اجرای سقف کاذب با استفاده از شیشه های طرحدار


ابزار و مواد فیوز گلاس


هنر آینه کاری - اجرای آینه کاری هنری و دکوراسیون آینه


گنبد های شیشه ای طرحدار و منقوش در اماکن مذهبی


دکوراسیون داخلی , طراحی , نظارت , اجراء


آینه تراشدار دیواری


کاشیهای شیشه ای رنگی و لمینیت دولایه


آینه آنتیک و کهنه کاری


بلوک شیشه ای


اجرای تابلو چهره با تکنیک موزاییک شکسته ( کاشی شکسته )


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


نصب آینه تراشدار دایره ای برجسته


کاشی شیشه ای طلا


آینه پازلی تراشدار طرح مستطیل - پروژه مرزداران


انواع کوره


اجرای گنبد شیشه ای استین گلاس با فرم بیضی


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


ساخت و اجرای هرم شیشه ای


گنبد شیشه ای


نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه


اجرای کاشی سرامیک شکسته


آموزش کاشی شکسته


فروش چرخ سفا لگری


نصب آینه تراش دار با طراحی مدرن در یکی از آپارتمانهای برج ژون پارک


کاشیهای شیشه های دست ساز در دکوراسیون


دکور ورودی آسانسور با آینه های برنز


آموزش کهنه کاری آینه


نصب آینه طرح دار روی کمد دیواری


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


گنبد شیشه ای تیفانی


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


ساخت گنبد شیشه ای استین گلاس رنگی ( پروژه منظریه )


اجرای آینه تراش خورده لوزی در سالن پذیرایی - فرمانیه ، اندرزگو


اجرای پروژه کاشی شیشه ای در استخر مجتمع مسکونی


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


دکور آینه تراش خرده با طرح مستطیل روی دیوار


ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار


شیشه تیفانی


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - نیاوران ،خیابان یاسر


اجرای کاشی شکسته در پارکینگ مجتمع سفیر


تبدیل تراس به فضایی کاربردی و متفاوت


شیشه درب ورودی


نکات قابل توجه در طراحی آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )


چگونه اتاق کار ایده آلی داشته باشیم؟


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی - استین گلاس ( پروژه مسکونی بیرجند )


نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا


معماری داخلی


تاثیر طراحی دیوار بر کیفیت فضا


بازسازی ساختمان


فضا سازی های خاص در طراحی کافی شاپ


پروژه های اجرا شده کاشی شکسته و سرامیک شکسته


طراحی پارتیشن ها (جداکننده ها) با نگاهی متفاوت


استفاده از آینه های دکوراتیو در طراحی داخلی


طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش


اجرای لوگو با کاشی شکسته


آنچه که در مکان یابی TV ROOMمورد اهمیت است


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنبم؟


دکوراسیون لابی ، دکوراسیون داخلی


اهمیت ایده پردازی در طراحی لابی


نصب آینه سفید طرح لوزی تراشدار به صورت قطعه ای بر روی دیوار


طراحی و دکور لابی با مناسبت عید نوروز


اجرای پتینه گچ بری در پروژه ویلای مسکونی دروس


طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


نکات کلیدی در طراحی اتاق خواب


ساخت پنجره تیفانی با طرح انگور


دکورهای با نشاط و پویا در طراحی فضای اداری


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی


ساخت تابلو تیفانی


تاثیر طراحی سقف بر فضای داخلی


مرمت آباژور تیفانی


خط سیر در طراحی رستوران


آموزش ساخت آباژور تیفانی


طراحی سرویس بهداشتی


ساخت آینه های آنتیک


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی - میدان ولی عصر


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - زعفرانیه - پروژه مهراز


دکوراسیون شیشه های خم


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


استفاده از کاشی های دست ساز در کف استخر


دکوراسیون لوکس آشپزخانهکاربرد شیشه خم در ساختماننقش برجسته سفال در دکوراسیون داخلی


استفاده از جعبه های چوبی در دکوراسیون داخلی


آموزش ساخت جعبه تیفانی


ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


آموزش ساخت شیشه تزیینی درب


پنجره و دربهای ارسی


آموزش ساخت شیشه تزیینی پنجره


آینه طرحدار (طرح گل)


ساخت استخرهای شیشه ای


آینه های ترکیب بندی


آینه های حجمی


کاربرد آینه ونیزی در دکوراسیون داخلی


محصول - آینه ونیزی


آینه خانه بندی


آینه لوکس و دکوراتیوپکیج آینهگنبد شیشه ای


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - پروژه مهرشهر


سقف کاذب شیشه ای


ساخت گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - سعادت آباد


ساخت شیشه درب ورودی


ساخت 2 گنبد شیشه ایی تیفانی (استین گلاس) - بندر عباس مسجد جابری


شیشه درب کابینت


Tiffany glass dome building (stained glass)- Niyavaran project


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


Characteristics of furnace for earthenware cooking. pottery kline


کابینت آشپزخانه


Characteristics of electrical furnace of fuse glass