نام محصول : شیشه درب کابینت طرح چهار پر

کد محصول :DK1

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح ترنج

کد محصول :DK2

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لوزی

کد محصول :DK3

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK4

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل و مرغ

کد محصول :DK5

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*50 سانتیمتر

شیشه استین گلس به همراه قطعات شیشه طرحدار کوره ای

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح بافت دار

کد محصول :DK6

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه کوره ای بافت دار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مربع

کد محصول :DK7

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه فیوز گلس طرحدار

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح گل

کد محصول :DK8

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی

کد محصول :DK9

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح شطرنجی

کد محصول :DK10

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*80 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح انگور

کد محصول :DK11

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح کلاسیک

کد محصول :DK12

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 20*60 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح مدرن

کد محصول :DK13

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*20 سانتیمتر

شیشه طرحدار تیفانی

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح لاله

کد محصول :DK14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*35سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح هندسی رنگی

کد محصول :DK15

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*70 سانتیمتر

شیشه طرحدار تکنیک استین کلس همراه با شیشه های تراشدار .

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

نام محصول : شیشه درب کابینت طرح سنگ

کد محصول :DK16

مشخصات محصول : 

             ابعاد : 30*90 سانتیمتر

شیشه کوره ای به همراه فیوز قطعات شیشه

قابل نصب در درب کابینت

 

موارد کاربرد : درب های شیشه ای کابینت , دکورهای تزیینی , شیشه بوفه و قفسه و ... .

زمان سفارش : 10 روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

ساخت شیشه های دکوراتیو درب و پنجره استین گلس ( تیفانی ) - پروژه صفوی


سقف کاذب شیشه ای (فیوزگلاس)


ساخت سقف نور گیر شیشه ایی دکوراتیو ( با تکنیک استین گلس - تیفانی ) - خیابان زعفرانیه


شیشه درب کابینت


ساخت گنبد شیشه تیفانی (استین گلاس) - ارومیه


سقف کاذب شیشه ای


تاریخچه استین گلاس ( stained glass )


گنبد شیشه ای


سقف نورگیر شیشه ایی - تکنیک تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه خیابان البرز


دکوراسیون لوکس آشپزخانه


ساخت گنبد شیشه ای تیفانی ( استین گلاس ) - پروژه باغ فردوس


طراحی دکوراسیون آشپزخانه


ابزار و مواد فیوز گلاس


کاشی و موزاییک شکسته در آشپزخانه


ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی


ساخت شیشه تیفانی با طرح گل


جعبه شیشه ای تیفانی


ساخت درب شیشه ای تیفانی (طرح طاووس)


شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت


طراحی و چیدمان دکوراسیون آشپزخانه


شیشه رنگی ما بین کابینت


شیشه درب ورودی


محصول - شیشه تزیینی پنجره


شیشه تیفانی


شیشه های دکوراتیو پنجره


تیفانی , استین گلاس ( معرق شیشه )


پنجره های دکوراتیو منقوش


شیشه های تزیینی تیفانی درب ورودی


پنجره های دکوراتیو


استین گلاس - آموزش هنر تیفانی


کاشی شیشه ای طرحدار


آشپزخانه ای با کاشیهای شیشه ای طرحدار


دربهای شیشه ای تیفانی


پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس


محصول - شیشه تزیینی درب


آموزش استین گلاس در 10 گام


کابینت لوکس آشپزخانه


همجوشی شیشه (فیوز گلاس)


کابینت آشپزخانه


معرق شیشه :: استین گلاس